Klachtenprocedure

Tevredenheid staat bij ons voorop. Wij zullen er met onze dienstverlening alles aan doen om onze diensten zo goed mogelijk op je wensen toe te passen. Mocht je onverhoopt toch niet geheel tevreden zijn over onze dienstverlening dan vragen wij je om dit direct bij jouw adviseur te melden. In bijna alle gevallen kunnen we het probleem samen direct oplossen. Ben je niet tevreden met de oplossing die jouw adviseur voorstelt of vindt je het onvolledig? Dan kun je jouw klacht schriftelijk kenbaar maken.

Stap 1. Melding doen van ontevredenheid

Zodra je een melding wilt doen van ontevredenheid en/of een klacht dan kun je deze schriftelijk kenbaar maken. Dit kan per e-mail of per post. Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk wat je ontevredenheid en/of klacht is. Na ontvangst van je melding ontvang je binnen 10 werkdagen en ontvangstbevestiging. In de ontvangstbevestiging staat ook aangegeven binnen welke termijn we inhoudelijk op jouw melding reageren.

Het indienen van een klacht kan tot en met dertig dagen na afronding van de werkzaamheden van de bedrijfsfinancieringregelen.nl adviseur. Je kunt je melding mailen naar: info@fpfinance.nl. Per post mag natuurlijk ook:

FP Finance
Meidoornkade 22
3992 AE Houten

Stap 2. Melding doen bij Kifid

Ben je na stap 1 niet tevreden over de klachtenafhandeling of de aangedragen oplossingen en kom je er met onze adviseurs niet uit, dan kun je je klacht kenbaar maken bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dit is een onafhankelijke organisatie die klachten behandelt over financiële producten of diensten van een financiële dienstverlener. Let op, het Kifid kan de klacht alleen in behandeling nemen als je de klacht hebt ingediend binnen drie maanden na de definitieve reactie van onze adviseur.

Zowel digitaal als schriftelijk (postbus 93257, 2509 AG Den Haag) kun je de klacht indienen bij het Kifid. Meer informatie vind je uiteraard op de website van klachteninstituut Kifid. Het aansluitnummer van Bedrijfsfinancieringregelen.nl bij Kifid is: 300.018441