Herfinanciering met uitbreiding.

Eind 2019 zijn we in contact gekomen met een Utrechtse ondernemer actief in de Grond & Infra. De relatie met de huisbankier verliep al enige jaren moeizaam door de vele wisselingen in het accountmanagement. De ondernemer had de wens om één van zijn bedrijfspanden duurzaam te renoveren en hiervoor was gedeeltelijk financiering noodzakelijk. De huisbankier…