Regeren is vooruitzien

De economie komt momenteel weer aardig op stoom en vrijwel alle sectoren laten een sterke groei zien. Desalniettemin zijn de diepe sporen, die de Coronapandemie bij veel ondernemers heeft achtergelaten, ook duidelijk zichtbaar. Deze sporen zullen ook in de komende jaren hun weerslag blijven houden op de financiële huishouding van menig ondernemer. Denk alleen al…

Liquiditeitsproblemen

Uit recent onderzoek blijkt dat 37% van de ondernemers liquiditeitsproblemen ervaart. De één door het wegvallen van de omzet vanwege alle Coronabeperkingen en de ander juist vanwege de enorme groei door het veranderende consumentengedrag welke Corona teweeg heeft gebracht. In het verleden klopte je voor extra werkkapitaal aan bij de huisbankier die veelal wel bereid…

Bedrijfsmiddelen leasen

Onze relatie in de Grond & Infra investeert regelmatig in bedrijfsmiddelen zoals graafmachines, bedrijfsauto’s, trekkers en opleggers. Deze maand heeft relatie een specialistisch machine aangeschaft waarmee kabels door de grond getrokken kunnen worden. Gezien de hoogte van de investering is er voor gekozen om deze investering te financieren middels financial lease. We hebben hiervoor bij…

Herfinanciering

Deze maand hebben we middels Crowdfunding een herfinanciering kunnen realiseren. De onderneming exploiteert een online ERP platform. Voor de ontwikkelingen van het platform is er enkele jaren geleden financiering opgehaald bij een private investeerder. Deze lening dient binnenkort afgelost te worden of omgezet te worden in een aandelenbelang. De ondernemer vindt het echter nog niet…

Als de bank “NEE” zegt!

De afgelopen weken staan de (social-)media weer vol met artikelen dat de banken het laten afweten bij financieringsaanvragen van het midden- en kleinbedrijf. De spreekwoordelijke paraplu wordt uitgedeeld als de zon schijnt maar nu het regent wordt deze weer ingenomen. Op zich is dit niet verwonderlijk. Banken zijn van oudsher risicomijdende financiers. De winstgevendheid van…

Werkkapitaal

Voor onze relatie actief in de consultancy hebben we een kredietfaciliteit gerealiseerd. Deze jonge onderneming levert CRM en ERP diensten aan diverse middelgrote opdrachtgevers. Door de snelle groei is de behoefte aan werkkapitaal in korte tijd fors toegenomen. Helaas was de huisbankier niet bereid om dit vraagstuk in te vullen. Wij hebben een oplossing gevonden…

TOZO Lening

Deze maand hebben we een onderneemster in de decorbouw kunnen begeleiden bij de aanvraag van de TOZO uitkering en TOZO lening. Na de uitbrak van Covid19 zijn nagenoeg alle opdrachten ingetrokken waardoor haar ondernemersinkomen is teruggevallen tot onder het bijstandsniveau. Het eerste half jaar heeft deze onderneemster nog op kunnen vangen door haar spaargelden aan…