TOZO Lening

Een onderneemster in de decorbouw hebben we deze maand kunnen begeleiden bij de aanvraag van de Tozo uitkering en Tozo lening. Waarom een Tozo uitkering? Na de uitbraak van COVID-19 zijn nagenoeg alle opdrachten ingetrokken waardoor haar ondernemersinkomen is teruggevallen tot onder het bijstandsniveau. Het eerste half jaar heeft deze onderneemster nog op kunnen vangen…