Financiering uitkoop mede-aandeelhouder.

Vanochtend met de ondertekening van de koopovereenkomst en de akte van levering bij de notaris weer een succesvolle financieringsaanvraag afgerond.  

Relatie heeft zijn mede aandeelhouder uitgekocht. Nadat hij door zijn huisbankier voor de financiering vriendelijk werd doorverwezen naar de aanvraagmodule op de website, en hier vastliep in het onlineproces, heeft de ondernemer mij gevraagd om hem te begeleiden in het financieringstraject.  

Op basis van de beschikbare gegevens en gesprekken met relatie heb ik een uitgebreid financieringsmemorandum opgesteld en deze van verschillende prognoses voorzien. Het financieringsmemorandum is aangeboden bij een selectie van 4 financiers bestaande uit banken en direct lenders. Dit heeft geresulteerd in verschillende financieringsaanbiedingen welke qua rentepercentage en looptijd van elkaar verschilden. Uiteindelijk is gekozen voor bankfinanciering met een langere looptijd (lagere aflosdruk) tegen een iets hoger rentepercentage. Tevens wordt er bij deze financiering gebruik gemaakt van een borgstelling vanuit de Nederlandse overheid. 

Ook in het traject naar de notaris heb ik relatie geadviseerd en ontzorgd. Met de ondertekening van de akte is er vanmorgen een eind gekomen aan een intensief maar mooi financieringstraject. De komende tijd blijf ik graag in de rol van sparringpartner en adviseur betrokken bij de ondernemer.

Reacties zijn gesloten.