Herfinanciering en uitbreiding vastgoedfinanciering

Voor een aannemersbedrijf in de infra hebben we een herstructurering van de bestaande financieringen kunnen realiseren. Diverse leningen zijn geherfinancierd in één langlopende lening. De rentelasten worden door deze herfinanciering bijna gehalveerd en door de looptijd van de financiering iets op te trekken neemt de maandelijkse aflossingsverplichting ook af.

Tevens hebben we een extra budget meegefinancierd waarmee de ondernemer één van zijn bedrijfspanden gaat verduurzamen.

Tot slot hebben we ook het rekening-courant krediet geherfinancierd waardoor ook hier een rente- en provisievoordeel is gerealiseerd.

Reacties zijn gesloten.