Als de bank “NEE” zegt!

De afgelopen weken staan de (social-)media weer vol met artikelen dat de banken het laten afweten bij financieringsaanvragen van het midden- en kleinbedrijf. De spreekwoordelijke paraplu wordt uitgedeeld als de zon schijnt maar nu het regent wordt deze weer ingenomen.

Op zich is dit niet verwonderlijk. Banken zijn van oudsher risicomijdende financiers. De winstgevendheid van een onderneming en de betaalbaarheid van de financieringslasten dienen aangetoond te worden. De onderneming dient over voldoende eigen vermogen te beschikken en bij voorkeur dient de financiering geheel afgedekt te worden met de nodige zekerheden.

Aan het begin van de coronacrisis hebben de banken nog het nodige kunnen betekenen door de aflossing op bestaande leningen met 6 maanden op te schorten en overbruggingsfinancieringen onder de BMKB-C regeling (met borgstelling van de overheid) aan te bieden aan bestaande kredietrelaties van de bank.

Nu de coronacrisis aanhoudt en het licht aan het eind van de tunnel nog steeds niet (duidelijk) zichtbaar is geven de banken niet thuis en volgt er al snel een “Nee” op een financieringsaanvraag. Er is immers onvoldoende zicht op de winstgevendheid op de kortere termijn en door de geleden verliezen is het eigen vermogen bij veel ondernemers volledig ingeteerd. Daarnaast is de schuldpositie bij veel ondernemers door de uitgestelde belastingbetalingen, uitgestelde huur en oplopende crediteurenposities e.d.. fors opgelopen wat ook niet ten goede komt aan de door de banken gewenste solvabiliteit en de toekomstige betaalcapaciteit.

Betekent een “Nee” van de bank dat er dan helemaal geen mogelijkheden zijn? Zeker niet! Naast de banken zijn er vele andere financieringsbronnen beschikbaar welke in de huidige situatie nog wel het nodige kunnen en willen betekenen.

Reacties zijn gesloten.